top of page

בניגוד לתעמולת ההפחדה, קורונה מעולם לא הוותה סכנה לצעירים


מחקר פרוספקטיבי רחב היקף שנערך בבריטניה מצטרף למחקרים נוספים שמאשרים את מה שטענו מומחי מחצ מלכתחילה: קורונה אינה מחלת ילדים. היא אינה מסכנת ילדים יותר ממחלות חורף אחרות, ואינה גורם סיכון משמעותי למוות, למחלה קשה או לסיבוכים ארוכי טווח>>

החוקרים נעזרו בנתוני NHS, ONS ומערכות המעקב הייעודיות שהוקמו בממלכה הבריטית לאיתור מקרי קורונה, על מנת לעקוב אחרי מקרי התמותה מקורונה בקרב צעירים (עד גיל 20) במשך שלושת גלי הקורונה הראשונים (זן הבר, אלפא, ודלתא), ממרץ 2020 ועד דצמבר 2021>>


עיקר הממצאים:

✅הסיכון למוות מקורונה לילד שנדבק (IFR), עמד על 0.0007%.

✅מרבית מקרי התמותה (75%) היו בילדים עם מצבי רקע קשים מלכתחילה.

✅ה-IFR הלך ופחת עם הופעת כל וריאנט חדש.


נציין ש-IFR דומה דווח לאחרונה על ידי יואנידיס ושותפיו>>

ומה באשר לסיכון למחלה קשה? המחקר הנוכחי לא ענה על כך, אך ידוע לנו ממחקרים מקיפים אחרים שהסיכון אצל ילדים למחלה קשה מזערי >>


באשר לסיבוכים ארוכי הטווח - לונג קוביד, ביחוד בילדים, ממשיכה להיות תסמונת שאינה שונה באופן מהותי מתסמונות פוסט נגיפיות אחרות שאינן מסכנות חיים וחולפות מעצמן ברוב המכריע של המקרים>>

תסמונת PIMS ממשיכה להיות סיבוך נדיר ביותר, בר טיפול, עם מעל 99% החלמה, ושכיחותה פחתה עוד יותר עם הופעת הווריאנטים החדשים (בניגוד גמור, אגב, לתחזיות האימה)>>

חשוב גם לציין כי אין שום הוכחה מדעית ראויה (כלומר ניסוי קליני מבוקר) שהחיסון, שלא מונע הידבקות, יכול למנוע לונג קוביד או PIMS>>


מחד - מהווים הממצאים הללו צפירת הרגעה. מאידך, הם מהווים כתב אישום חריף כנגד אלה שכפו על צעירים להתחסן בחיסון מיותר תוך מניעת גישה למסגרות חינוך, הדרה הפליה ושיסוי וכל זאת ללא בסיס מדעי, אפידמיולוגי או מוסרי.

Comments


bottom of page