top of page

הורים, שימו לב !

עודכן: 26 בנוב׳ 2022


הורים שימו לב: מחקר מגרמניה בעיתון היוקרתי JAMA מראה בבירור שחיסוני הקורונה של פייזר מסוכנים ביותר לילדים.

מאמר שיצא לאחרונה בעיתון הרפואי היוקרתי JAMA Open Networks מביא ממצאים חמורים לגבי תופעות הלוואי שגורמים חיסוני הקורונה של פייזר בקרב ילדים מתחת לגיל 5.


המחקר נעשה בגרמניה וכלל שאלון דיווח אלקטרוני מפורט שניתן ליותר מ- 15000 משפחות לאחר חיסון ילדיהם.

שיעור ההיענות הגבוה של מעל 40 אחוז (7806 ילדים) מספק תמונה מטרידה ביותר על ההיקף, הכמות והחומרה של תופעות הלוואי לאחר החיסון של פייזר.


לדוגמא:


מתוך 7806 ילדים שחוסנו במנה הראשונה רק 846 הגיעו לקבל את המנה השלישית.


קרוב ל 1 מכל 500 ילדים שקיבלו חיסון במינון 5 ו- 10 מ״ג אושפז בבית חולים.


בשני מקרים נוספים תופעת הלוואי נמשכה מעל 3 חודשים וב- 40 מקרים נוספים היא נמשכה עש סוף תקופת המעקב.


בקרב 5629 ילדים בני 2-4 דווח על תופעות לוואי לבביות בשיעור של קרוב ל- 1 ל- 500, ועל תופעות פסיכולוגיות ונפשיות כולל הפרעות שינה בשיעור של 1 ל- 100.


תופעות הלוואי אינן פוסחות על אף מערכת בגוף וכוללות תופעות נוירולוגיות, בעיות במערכת השרירים, העור, מערכת העיכול, ריאות ונשימה ואף אוזן וגרון.


החוקרים אף השוו הדיווחים לגבי חיסון הקורונה של פייזר לחיסונים אחרים (לא לקורונה) שנתנו לאותה קבוצת ילדים באותה תקופה. למרבה הצער, החוקרים ניסו ל׳העלים׳ את ההבדלים בין חיסוני הקורונה לאחרים. לדוגמא, לצורך ההשוואה הם התעלמו מכל ילד שקיבל חיסון קורונה ולא חיסון אחר, מה שהקטין מאוד את המובהקות הסטטיסטית של אנליזה שלהם. נראה שהילדים שהוצאו מההשוואה היו בגילאים מבוגרים יותר יחסית וסבלו מתופעות לוואי רבות יותר לאחר חיסון הקורונה. החוקרים גם פיצלו את ההשוואה לסוגי הסימפטומים השונים וגם זה מקטין את המובהקות.


אולם למרות כל הניסיונות האלה, מסתבר שבאופן כללי חיסון הקורונה הוא יוצא דופן לרעה ביחס לחיסוני ילדים אחרים. לדוגמא, אחרי חיסון הקורונה אושפזו 5 ילדים לעומת אף ילד בחיסון אחר ו- 41 הגיעו לרופא אחרי חיסוני קורונה לעומת 7 בחיסונים האחרים. גם לגבי רוב סוגי התופעות האחרות יש סיגנל ברור למספר גבוה בהרבה של אירועים בקרב ילדים שקיבלו חיסון קורונה.


הממצאים האלה, מתחדדים לנוכח העובדה שילדים הינם בסיכון אפסי למחלה קשה מקורונה. לכן, לא מפתיע שמדינות רבות לא התחילו או הפסיקו את חיסוני הילדים בגילאים אלה, ואף באופן יותר כללי בקרב צעירים.


מעניין מה גורם לאנשי משרד הבריאות בישראל להתעלם מכל אותות האזהרה, ולהמשיך להתעקש על מדיניות קיצונית שעשויה לגרום נזק בלתי הפיך לילדים רכים.


קישור למחקר: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2797451

12 תגובות
bottom of page