top of page

ניגוד העניינים הלא ייאמן של המומחית לחיסונים

צפו בחקירה הנגדית של ד"ר אדוארדס, שמנסה להסביר איך אפשר גם לקבל כסף מפייזר וגם לערוך מחקר עצמאי ובלתי תלוי על תופעות הלוואי של החיסונים שלה

 

הפרופ' לרפואת ילדים והמומחית להערכת סיכונים ואפקטיביות של חיסונים, ד"ר קתרין אדוארדס, התייצבה לחקירה נגדית של עוה"ד ארון סירי בנוגע להליך אישור החיסונים נגד קוביד. עו"ד סירי ידוע בארה"ב בזכות מאבקו עבור זכויות אזרח ונגד כפיית חיסונים.

בחקירתה הנגדית, מנסה ד"ר אדוארדס להסביר איך אפשר להיות חברה בוועדה עצמאית ובלתי תלויה, מצד אחד, שתפקידה לבדוק את הבטיחות והנתונים של הניסוי הקליני של החיסון של פייזר נגד קוביד, ומצד שני להיות יועצת בתשלום לאותה חברה שהיא מפקחת עליה. מבחינתה, אין כל בעיה ואין כל סתירה אתית. לצפות ולא להאמין:
תגובה 1
bottom of page