top of page

סקופ: האם משרד הבריאות הישראלי גילה את שיקוי החיים הנצחיים?


ראו את טבלת תופעות הלוואי של חיסוני הקורונה , לפי מסמך שפרסם משרד הבריאות ב-30.9.2022: הטבלה פותחת עם שכיחות הופעת תופעת הלוואי המפורסמת מכולן, דלקת שריר הלב, במהלך 3 השבועות הראשונים מהחיסון הראשון תואמת לפי משרד הבריאות את שכיחות הרקע הצפויה ללא החיסון. לאחר המנה השנייה השכיחות גבוהה "רק" פי 6 משכיחות הרקע. (כהערת אגב, זהו נתון מטעה, כי דלקת שריר הלב מופיעה בעיקר אצל בני נוער וצעירים, כך שברור שהשכיחות הכללית באוכלוסיה אינה רלבנטית.)

מכאן, מתחילה החגיגה:

לפי הטבלה, כאבים בחזה הם פי 700 פחות שכיחים אצל מתחסנים מהצפוי באוכלוסיה. קושי בנשימה הוא פי 117 נמוך מהצפוי. הפרעות קצב מופיעות פי 73 פחות מהמופע באוכלוסייה.... ועוד ועוד... והחיסון לא רק מרפא תחלואי לב. למעשה רשימת התחלואים שכמעט ונעלמים ברגע החיסון, אליבא דה משרד הבריאות, לא נגמרת. לטענת כוהני הקורונה, לא רק שהחיסון יעיל ובטוח אלא שהוא בעצם משקה האלים אליו כמהה האנושות אלפי שנים. ------ בודקי העובדות נטולי האינטרס של מחצ קובעים: דיסאינפורמציה מסוכנת. ...ועלבון נוסף לאינטיליגנציה של הציבור מידי משרד הבריאות. המקור: https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_corona_30092022.pdf תודה למתן הולצר שהיפנה את תשומת ליבנו לפירסום המטעה של משרד הבריאות.

Comments


bottom of page