top of page

עוד ניסיון כושל להצדיק כפיית מסכות על ילדיםבמאמר חדש בעיתון New England Journal of Medicine טוענים חוקרים, על בסיס מחקר תצפיתי, לאפקטיביות של עטיית מסיכות במערכת החינוך בהורדת מקרי הדבקה בקורונה.

המאמר רצוף בעיות מתודולוגיות, ומאמר אחר שבדק אוכלוסייה גדולה בהרבה לא מצא שמסיכות הביאו להבדל משמעותי בהדבקה בקורונה.

יתר על כן, המאמר החדש ממעיט בנזקים האפשריים לילדים כתוצאה מעטיית מסיכות, נזקים שהעדויות לגביהם בספרות המדעית הולכות ומתרבות.

~

במאמר שהופיע זה עתה ב-New England Journal of Medicine- [1], בדקו הכותבים השפעת עטיית מסיכות על תחלואה בקורונה בבתי ספר באיזור בוסטון רבתי.

במסצ'וסטס היתה חובת עטיית מסכות עד סוף פברואר 2022, והחוקרים עקבו אחרי בתי הספר לאחר שבוטלה חובת זו.

מסתבר שלא כל בתי הספר ביטלו מיד את עטיית המסכות, ולכן ניתן היה להשוות ביניהם. בפרט, שניים מאיזורי בתי הספר (school districts) לא ביטלו כלל את עטיית המסכות.

החוקרים מצאו שיעור מופחת של מקרי קורונה בבתי הספר באיזורים אילו ומכאן הסיקו שלמסכות תועלת משמעותית במניעת הדבקה.

נאמר מיד - המאמר רצוף בעיות מתודולוגיות. אלא שבהתחשב בבמה שהוא קיבל בעיתון רפואי מהחשובים בעולם, חשוב להתייחס לתוצאות שלו.

ראשית, יש לציין שהמאמר נכתב על ידי אנשי שירות בריאות הציבור של בוסטון, מה שמעלה מיד חשש לניגוד אינטרסים.

יש גם ממצאים המצביעים על כך שההבדלים שנצפו לא נבעו מהסרת המסיכות, אלא מגורמים אחרים.

כך למשל, מסתבר כי רוב איזורי בתי הספר ביטלו את חובת עטית המסכה מיד כשהותר להם על ידי המדינה, אך היו כאלה שביטלו שבוע או עשרה ימים מאוחר יותר.

באופן מוזר, חודשיים לאחר מכן נוצרו הבדלים משמעותיים בהדבקה בין שתי קבוצות בתי הספר הללו, מה שיכול לקרות רק אם היו הבדלים סמויים בין בתי הספר שהשפיעו על התוצאות.

יותר מכך, שיעור ההתחסנות בחיסוני הקורונה היה נמוך משמעותית בשני איזורי בתי הספר שבחרו להמשיך בעטיית מסיכות, במיוחד בגילאי 5-11.

האם יתכן שדווקא אפקט היעילות השלילית שתועד אצל מחוסנים מספר חודשים אחרי החיסון הוא שגרם להדבקה גבוהה יותר בבתי הספר שבהם שיעור התלמידים המחוסנים היה גבוה יותר?

כצפוי ממחקר תצפיתי, אין במאמר מידע מספק לגבי סוג המסכות או אופן העטייה.

נזכיר כי ניסוי קליני מבוקר שהתפרסם לא מכבר הראה שלמסכות בד אין יעילות בהפחתת הדבקה בקורונה, ולמסכות רפואיות יתרון זניח (הפחתה של 11% בסיכון היחסי) בהפחתת הדבקה בקורונה סימפטומטית בלבד, וגם זה רק במבוגרים מעל גיל 50. בצעירים מתחת לגיל זה - שני סוגי המסכות הראו חוסר יעילות [2].

לבסוף המאמר ממעיט בחשיבות הנזקים שעלולים להיגרם לילדים מעטיית מסיכות. יש כבר מספר עדויות בספרות המדעית לנזקים אילו - כפי שכבר הזכרנו בנייר עמדה מפורט שכתבנו בנושא [3].

כדאי לציין שרק לפני מספר חודשים התפרסם מאמר אחר, בעיתון Journal of Infection [4], שבו נותחו נתונים ממספר גדול בהרבה של מחוזות בארצות הברית, ולא נמצאה השפעה משמעותית של עטיית מסכות על התחלואה בקורונה.

לאור כל זאת, מחצ אינה רואה כל צורך לשנות את עמדתה - אנו ממליצים חד משמעית נגד עטיית מסכות גורפת אצל ילדים.

~ מקורות: [1] Cowger, Tori L., et al. "Lifting Universal Masking in Schools—Covid-19 Incidence among Students and Staff." New England Journal of Medicine (2022).‏ https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2211029

[2] Abaluck, Jason, et al. "Impact of community masking on COVID-19: a cluster-randomized trial in Bangladesh." Science 375.6577 (2022): eabi9069.‏ https://www.science.org/doi/10.1126/science.abi9069

[4] Chandra, Ambarish, and Tracy Beth Høeg. "Lack of correlation between school mask mandates and paediatric COVID-19 cases in a large cohort." Journal of Infection (2022).‏ https://www.sciencedirect.com/…/artic…/pii/S0163445322005503

Comments


bottom of page