top of page

עליה מדאיגה במספר מקרי תסחיף ריאתי בישראל


 

סיכום. נתונים שהתקבלו משתי בקשות חופש מידע מקופות החולים מכבי שירותי בריאות ושירותי בריאות כללית, אשר מבטחות למעלה מ-50% ו-26% מאוכלוסיית ישראל (יותר מ-7.2 מיליון מבוטחים), בהתאמה, מצביעים על עלייה מדאיגה ביותר במספר האבחונים של תסחיף ריאתי (pulmonary embolism). הנתונים, כוללים את מספר האבחנות החודשיות (על קוד האבחון הבינלאומי ICD), בחתך גילאי (לפי עשורים), מגלים עלייה של יותר מ-2,000 אבחנות של תסחיף ריאתי בשנת 2021 לעומת 2020 ולעומת הממוצע בשנים 2018-2019. העלייה נשמרת גם ב-2022.


גם לאחר נרמול בגודל האוכלוסייה המבוטחת בכל קבוצת גיל, ישנה עלייה עם מובהקות סטטיסטית משמעותית במספר האבחנות של מקרי תסחיף ריאתי בקרב שלוש קבוצות הגיל 60+ (11%), 30-59 (11.9%) ו 0-29 (17%).


הממצאים המדאיגים האלה עומדים בניגוד מוחלט להצהרות הפומביות של בכירי משרד הבריאות, שטענו שוב ושוב, כי לא נצפתה כל עלייה משמעותית במספר האבחונים הקרדיווסקולריים במהלך 2021-2022. מעבר לכך, הממצאים מעלים צורך דחוף לחקור את הגורמים לעלייה הנצפית. מחקר כזה צריך לבדוק את ההשפעה האפשרית של ההתחסנות המאסיבית בישראל בחיסונים נגד 19-COVID מבוססי טכנולוגיית mRNA, לצד השפעה אפשרית של סיבוכים לא מאובחנים הנובעים מהידבקות ב- 19-COVID או אף השילוב בין השניים.


לקריאת המאמר המלא:SummaryPEFinal0723
.pdf
הורידו את PDF • 188KB

PE_3_AGES_Clalit
.xlsx
הורידו את XLSX • 11KB

PE_3_AGES_Maccabi
.xlsx
הורידו את XLSX • 11KB

Comments


bottom of page