top of page

פרופ' אמנון להד

רפואת משפחה

פרופסור לרפואה, מומחה ברפואת משפחה. מנהל החוג לרפואת משפחה באונ' העברית, ומשמש כיו"ר המועצה הלאומית לבריאות בקהילה. סגן דיקן אקדמיה-רפואת משפחה באונ' העברית. רופא משפחה בירושלים.

פרופ' אמנון להד
bottom of page