מועצת החרום הציבורית למשבר הקורונה הינה התארגנות עצמאית של רופאים, חוקרים ואנשי רווחה מובילים, אשר החליטו כי אינם יכולים עוד לשתוק אל מול צורת ניהול משבר הקורונה. חברי המועצה מביאים ניסיון וידע של עשרות שנים, כל אחד בתחומו, הרלוונטיים לניהול המשבר, תוך יצירת סינרגיה וראיית רוחב מאוזנת הלוקחת בחשבון את הנגיף ביחד עם אספקטים בריאותיים, נפשיים ורווחתיים אחרים. ראיית רוחב זו חסרה בניהול המשבר מאז תחילתו, והמועצה שמה לה למטרה להוות גוף מקצועי וענייני המתווה ומקדם פתרונות רחבים וכוללים אלו.
The Public Emergency Council for the Covid19 Crisis is an independent organization made up of leading physicians, researchers and social welfare professionals who, in light of the way that the Covid19 crisis is being managed, have decided that they can no longer remain silent. The Council members bring decades of relevant experience and knowledge—each in her or his own field—thus creating a synergy and a balanced vision that takes into account the virus alongside other aspects of physical and mental health, and social welfare. This vision has been sorely lacking in the current management of the crisis, and the Council has undertaken to commit itself to acting as a professional body capable of formulating and advancing broader and more comprehensive solutions.