top of page

מחצ - תוכנית המועצה

המועצה מאמינה שההתמודדות הרפואית עם וירוס הקורונה צריכה להתמקד באוכלוסיות הסיכון, קרי אנשים מעל גיל 60 ואנשים עם גורמי סיכון ידועים, תוך שילוב מספר נדבכים כולל מניעה, ניטור מוקדם וטיפול תרופתי מונע בבית ובקהילה, וחיסונים. המועצה תומכת בפרט בפיתוח של טיפולים, תרופות וחיסונים חדשים בעלי פרופיל יעילות ובטיחות משופרים.

כל תרופה, חיסון או טיפול רפואי, ובפרט חדשים, צריכים להינתן לאורו של העיקרון: “ראשית אל תזיק”, לאחר בדיקה ראויה של סיכונים ותועלות, ותחת שקיפות מידע ומעקב מדוקדק ומבוקר אחרי היעילות ותופעות לוואי ארוכי הטווח. המועצה דורשת מעקב יסודי, מעמיק ושקוף אחר תופעות הלוואי של החיסונים שכבר ניתנו לאוכלוסייה בישראל, ופתיחת ערוץ לפיצויים לנפגעי חיסון.

המועצה מתנגדת בחריפות לכל כפיה והפעלת לחץ מכל סוג לשם קבלת טיפול רפואי כולל חיסון ללא הסכמה מדעת של החולה, תוך קידוש ערך האוטונומיה של החולה על גופו כחלק מזכויות האזרח היסודיות. המועצה מתנגדת לכל מדיניות המפלה או מבדילה בין אזרחים מחוסנים ללא מחוסנים, ובכלל זה מדיניות התו הירוק, אשר אין לה כל בסיס או צידוק מדעי או רפואי, והיא אף מעמידה בסכנה את אוכלוסיות הסיכון תוך מתן תחושת ביטחון מטעה.

המועצה מאמינה שמאחר שמחלת הקורונה אינה מסכנת ילדים ואנשים צעירים בריאים, לא נדרש לחסנם בחיסון שלא הוכחה יעילותו ובטיחותו, ויש להחזירם בהקדם לשגרת חיים מליאה ונורמלית, הכוללת בפרט שהות רציפה בבית הספר ללא מסיכות.

המועצה סבורה שאין הצדקה רפואית להמלצות גורפות למתן חיסוני הבוסטר הקיימים ללא בחינה מותאמת אישית לכל אדם ואדם, ביחס למצבו החיסוני, גורמי הסיכון שלו והעדפותיו האישיות.

רקע גלים אדומים כתומים.png

אם אתם מחפשים מידע מדעי אמין המוצג באופן שקוף,
אם נפגעתם בגלל המגבלות הממשלתיות או שאתם מאמינים כי מדיניות הקורונה פוגעת בדמוקרטיה,
אם חוויתם תופעות לוואי בעקבות החיסון, ולא מצאתם אוזן קשבת,
אם אתם מרגישים שאתם והילדים שלכם נמצאים תחת לחץ לא הוגן,
אם אתם מאמינים שחייבים להחזיר לכולנו את החיים, והשגרה,
הצטרפו אלינו. 
רק יחד נוכל להחזיר את המדינה למסלול של בריאות ושפיות.

הצטרפו אלינו!  כי בלעדיכם מה שקרה יקרה שוב

לבריאות, לילדים, לכלכלה, לזכויות האזרח ולדמוקרטיה

bottom of page