top of page

מסמכים שפורסמו על ידי מועצת החירום

להלן כלל מסמכי המועצה שפורסמו מאז הקמתה. אתם מוזמנים לעיין, להפיץ וכמובן – להצטרף אלינו לפייסבוק או לטלגרם, כדי לקבל נתונים בזמן אמת.

מכתב למנכ"ל משרד הבריאות הקורא לביטול חובת החיסון על עובדי ותלמידי מקצועות הרפואה

2023-01-24

קריאה לחקירת מקרי מוות פתאומי או בלתי צפוי

2022-09-28

כינוס המועצה האזורית לאירופה של ארגון הבריאות העולמי בישראל

2022-09-14

מידע מטעה של הרשות המבצעת לכנסת ישראל

2022-09-05

מצגת המחקר של פרופ’ מתי ברקוביץ’ על בטיחות החיסון של פייזר

2022-09-03

חובת חיסונים לסטודנטים ועובדים חדשים במוסדות רפואיים

2022-09-01

דו"ח תופעות לוואי מחיסוני הקורונה, משרד הבריאות

2022-08-23

בח"מ מפעילי רשתות חברתיות מטעם משרד הבריאות

2022-08-20

התערבות בכירי מערכת הבריאות בפיטורי אלון בר

2022-07-25

סקר תופעות לוואי מחיסון הקורונה בגילאי 5-11

2022-07-14

חיסון חילי צה”ל לקורונה במנה רביעית

2022-07-03

חיסוני קורונה לתינוקות ופעוטות

2022-06-24

נייר עמדה – חיסון מחלימים

2022-06-02

נייר עמדה – מסכות

2022-03-31

תרגום דו״ח של CANADIAN COVID CARE ALLIANCE – חיסוני הקורונה – יותר נזק מתועלת

2022-01-31

חזרה מלאה ללימודים פרונטליים במסגרות החינוך

2022-01-19

מנכ"ל משרד הבריאות משיב על שאלת מחצ לגבי האחוז מתוך מאושפזי הקורונה אשר סיבת האשפוז שלהם היא קורונה.

2022-01-09

נתוני אומיקרון מהעולם

2021-12-27

נייר עמדה – חיסון ילדים לקורונה

2021-11-25

התו הירוק וחיסון “הבוסטר” – ניתוח אמפירי ריאלי של נתוני נמל התעופה

2021-10-10

תגובה מטעם המשיבים לבג״צ התו הירוק (אוג׳ 2021)

2021-08-23

נייר עמדה - המדע והאתיקה לגבי הסיכון מאזרחים לא-מחוסנים

2021-08-11

עתירה לבג״צ נגד התו הירוק ,אוגוסט 2021

2021-08-01

חוות דעת לעתירה נגד התו הירוק, אוגוסט 2021

2021-08-01

נייר עמדה - שכיחות ומשמעות תופעות פוסט-קורונה בילדים

2021-07-26

העדר ראיות ומחקר המצדיקים מתן חיסון שלישי

2021-07-18

אזהרה חמורה – סגר בחגים הוא אסון

2021-07-15

פניה לממשלה בנושא סיום הכרזת מצב החירום בישראל

2021-06-27

הכרות עם מועצת החרום הציבורית למשבר הקורונה

2021-06-18

קריאה להשהיית מבצע החיסונים ל - COVID19 באוכלוסייה מתחת לגיל 30

2021-05-31

מכתב אישי לשרת החינוך מד״ר אורנה בלונדהיים

2021-05-09

בקשה להתעמקות בנתוני התחלואה לפני קבלת החלטה על חיסון ילדים ומתבגרים

2021-05-05

הפסקת הכרזת מצב החרום בישראל – לנוכח העדר מצב חרום

2021-04-28

נייר עמדה – חיסון קורונה מתחת לגיל 16

2021-04-12

היתר חיסון EUA

2021-04-06

רכש מיליוני חיסונים נוספים תחת מעטה סודיות

2021-03-30

מגן חינוך – נייר עמדה עבור הורים וצוות חינוכי

2021-03-23

ניתוח סיכונים – הסיכון האישי מ-COVID19 לאחר חיסון

2021-02-24

התו הירוק – ניתוח נחיצות אפידמיולוגית

2021-02-21

תירגעו. תתעשתו. תשנו!

2021-02-09

לחץ וכפייה עקיפה של חיסונים בצה"ל

2021-01-19

קריאה דחופה למניעת הארכת הסגר

2021-01-19

הדרכון הירוק – שימוש שגוי בתעודת התחסנות

2021-01-15

המשך הפעלת מערכת החינוך בעת משבר הקורונה

2020-12-27

בסיס עובדתי לקוי שהוצג לפני חברי הממשלה

2020-12-26

קריאה דחופה למניעת סגר

2020-12-24

מסמך הקמה - עקרונות יסוד

2020-12-23
bottom of page