top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2021-03-30

רכש מיליוני חיסונים נוספים תחת מעטה סודיות

מכתב מטעם מחצ לראש הממשלה החלופי בני גנצ, המבקר את התוכנית לרכש כמויות גדולות של חיסוני קורונה ללא צורך.

"הצורך ברכש העצום הזה איננו ברור מקצועית, ולכן חייב להיות מוצג בשקיפות מלאה לציבור משלמי המיסים ואנשי המקצוע. אם יש מידע מקצועי המנחה את ההחלטה, ומצדיק רכש במיליארדים בתקופה של משבר כלכלי חמור מאין כמותו – יש לשתף אותו עם הציבור."

bottom of page