תרומות

כל סיוע שלכם מאפשר לנו להמשיך במאבק – המשך ההליכים המשפטיים, קידום פעילות ציבורית, חומרי הסברה אל מול מקבלי ההחלטות ועוד.

התרומות יוקדשו במלואן אך ורק למטרות אלו. כל חברי ופעילי המועצה הם מתנדבים ואינם מקבלים שכר.