top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2021-08-01

עתירה לבג״צ נגד התו הירוק ,אוגוסט 2021

עתירה לבג"ץ כנגד התו הירוק וצו בריאות העםת בה לקחו חלק חברי מחצ.

bottom of page