top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2022-09-28

קריאה לחקירת מקרי מוות פתאומי או בלתי צפוי

לאור העובדה שבתקופה האחרונה רוב אוכלוסיית ישראל קיבלה טיפול חדשני שהמידע עליו לא מספק, שיש לו תופעות לוואי ידועות  כגון דלקת בשריר הלב ובקרום הלב וארועי קרישיות יתר, ולאור קיום דיווחים רבים על מקרי מוות לאחר קבלת הטיפול, מחצ קוראים למשרד הבריאות ולפרקליטות להנחות את משטרת ישראל לדרוש ביצוע נתיחה לאחר המוות בכל מקרה של מוות פתאומי ובלתי צפוי.

bottom of page