top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2022-07-25

התערבות בכירי מערכת הבריאות בפיטורי אלון בר

פניית מחצ ליועמ"ש ולפרקליט המדינה בנוגע להתערבות פסולה של בכירי מערכת הבריאות בנושא פיטורי אלון בר מתפקידו כמנכ"ל חברה לתועלת הציבור.

bottom of page