רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2022-07-25

התערבות בכירי מערכת הבריאות בפיטורי אלון בר

פניית מחצ ליועמ"ש ולפרקליט המדינה בנוגע להתערבות פסולה של בכירי מערכת הבריאות בנושא פיטורי אלון בר מתפקידו כמנכ"ל חברה לתועלת הציבור.