top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2020-12-24

קריאה דחופה למניעת סגר

מחצ במכתב לכנסת ישראל הקורא להימנע מהסגר השלישי.

"ממשלת ישראל מבקשת להחיל סגר שלישי על סמך מודלים ויועצים שכשלו שוב ושוב בעבר. באופן עובדתי, אף לא אחת מתחזיות האימה של צוותי הייעוץ של ממשלת ישראל התאמתו. חלקם חרג באלפי אחוזים בטווח של שבועות. הכיצד תקבלו גם עתה תחזיות מופרכות על 700,3 מתים בתוך חודש ? המדינות בהן התמותה היא הגבוהה ביותר למיליון תושבים הן אלו שעשו סגרים... בשקלול כלל הגורמים – חיים, בריאות, פרנסה, רווחה, אושר וחירות – אנו קובעים חד משמעית שהסגר מזיק יותר משמועיל. מערכת הבריאות אינה על סף קריסה."

bottom of page