top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2022-01-19

חזרה מלאה ללימודים פרונטליים במסגרות החינוך

מחצ במכתב לראש הממשלה, שר הבריאות, ושרת החינוך, התוקף את מדיניות הסגרים והתו הירוק ואת השלכותיה על ילדים במערכת החינוך.

bottom of page