top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2022-07-14

סקר תופעות לוואי מחיסון הקורונה בגילאי 5-11

מסמך של מחצ המנתח את תוצאות הסקר שביצע משרד הבריאות על תופעות לוואי לאחר חיסון הקורונה בגילאי 5-11. למרות גודלו הקטן יחסית (כ-2220 דיווחים), בסקר דווחו גם תופעות לוואי קשות כגון זיהום מוגלתי באזור ההזרקה, תופעות נוירולוגיות, ואף תגובה אלרגית מסכנת חיים.

bottom of page