top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2022-09-03

מצגת המחקר של פרופ’ מתי ברקוביץ’ על בטיחות החיסון של פייזר

שיחזור של המצגת שהוצגה לנציגי משרד הבריאות ע"י צוות המחקר של פרופ' מתי ברקוביץ'. המחקר מראה כי בניגוד לנרטיב שמשרד הבריאות דבק בו מתחילת מבצע החיסונים, הנתונים בשטח מראים קשר סיבתי ברור בין חיסוני הקורונה ובין תופעות לוואי קשות וממושכות, כולל תופעות נוירולוגיות, בעיות במחזור, ומחלות קרדיווסקולריות.

bottom of page