top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2021-04-12

נייר עמדה – חיסון קורונה מתחת לגיל 16

נייר עמדה של מחצ המתנגד לחיסון ילדים מתחת לגיל 16.

"כלל נתוני המחקר, מישראל והעולם, מצביעים כי בניגוד למבוגרים, לילדים סיכון נמוך ביותר ממחלת הקורונה, נמוך אף יותר מנגיפי החורף השגרתיים. המידע מלמד כי ילדים הם גורם סיכון שולי למבוגרים (בוודאי אלו המחוסנים).

מנגד, קיימים פערי-מידע מהותיים לגבי בטיחות החיסון, במיוחד בטווח ארוך. לאור כך, עמדתה המקצועית של מועצת החרום הציבורית למשבר הקורונה היא כי אין לאשר את הרחבת השימוש בחיסון לאוכלוסיית הילדים מתחת לגיל 16, לפחות עד להצטברות מידע מבוסס והתבהרות מידת בטיחות החיסון, כולל בטווח הארוך."

bottom of page