top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2021-04-06

היתר חיסון EUA

מה ההבדל בין "אישור" ל"היתר לשימוש בחרום", ולמה זה משנה?

"ההבדל בין אישור מלא (Approval) לבין היתר חרום (EUA) ,הם אלו: תרופות תחת היתר חרום (EUA), כלומר כלל חיסוני הקורונה הזמינים כעת, טרם השלימו את המחקרים הנדרשים ע"פ הגדרות ה- FDA, כלומר שטרם התקבל כלל המידע הנדרש לשם אישורם המלא. כך, ע"פ אתר ה- FDA עצמו."

bottom of page