top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2021-02-24

ניתוח סיכונים – הסיכון האישי מ-COVID19 לאחר חיסון

מסמך השם בפרופורציה את הסיכון לתמותה מקורונה הנשקף למחוסנים עקב חשיפה ללא מחוסנים.

bottom of page