top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2021-05-31

קריאה להשהיית מבצע החיסונים ל - COVID19 באוכלוסייה מתחת לגיל 30

מכתב מאת מחצ למנכל משרד הבריאות, הקורא להפסקת החיסונים מתחת לגיל 30.

bottom of page