top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2022-08-20

בח"מ מפעילי רשתות חברתיות מטעם משרד הבריאות

תגובת משרד הבריאות לבקשת חופש מידע מטעם מחצ לגבי הגורמים המפעילים את דפי המדיה של משרד הבריאות.

bottom of page