top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2023-01-24

מכתב למנכ"ל משרד הבריאות הקורא לביטול חובת החיסון על עובדי ותלמידי מקצועות הרפואה

מכתב ממחצ למנכ"ל משרד הבריאות, המבקש לבטל את חובת החיסון על עובדי ותלמידי מקצועות הרפואה. במכתב מפרטת מחצ את הטענות הבאות:

- החיסון נגד קורונה אינו מונע הידבקות
- החיסון נגד קורונה אינו מונע הדבקה
- חובת החיסון מפלה בין עובדים חדשים לעובדים ותיקים
- חובת החיסון מפלה על רקע גיל, לאור תופעות הלוואי האופיניות לנשים בגיל הפוריות (הפרעות במחזור) וגברים צעירים (דלקת קרום/שריר הלב)
- חובת החיסון איננה מעודכנת לווריאנטים הדומיננטים
- חובת החיסון איננה אתית ועשויה ליצור יותר נזק מאשר תועלת
- מדינות רבות בעולם ביטלו את חובת החיסון על צוותים רפואיים

bottom of page