רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2022-09-14

כינוס המועצה האזורית לאירופה של ארגון הבריאות העולמי בישראל

מחצ מזהירה מפני חתימה מטעם המדינה על הסכמים ללא שקיפות ופיקוח פרלמנטרי, מול גורמים הממומנים ע"י תאגידים והמגזר הפרטי.