top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2022-09-14

כינוס המועצה האזורית לאירופה של ארגון הבריאות העולמי בישראל

מחצ מזהירה מפני חתימה מטעם המדינה על הסכמים ללא שקיפות ופיקוח פרלמנטרי, מול גורמים הממומנים ע"י תאגידים והמגזר הפרטי.

bottom of page