top of page

ד"ר דותן רוסו

משפטים

בעל תואר ד"ר למשפטים מהאוניברסיטה העברית ובעל תואר ראשון ושני בפילוסופיה. שימש בעבר כראש צוות במרכז למחקר ומידע של הכנסת, ייצג את המדינה בהליכים פליליים בבית המשפט העליון ועמד בראש פרויקט הנחיות פרקליט המדינה. מרצה לשעבר בפקולטות למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב ובר-אילן וכיום מרצה למשפט ופילוסופיה ב Southern Alberta Institute of Technology באלברטה שבקנדה.

ד"ר דותן רוסו
bottom of page