top of page

ד"ר זאב דגני

מנהל גימנסיה הרצליה, משנת 2008.

הקים את בית הספר לחינוך במכללת תל-חי ולימד באקדמיה מנהיגות. ניהל בית ספר לנערות במצוקה בירושלים, ואת תיכון עירוני ד'. לד״ר דגני, שני תארי ד"ר, בגנטיקה ובפילוסופיה.

ד"ר זאב דגני
bottom of page