top of page

דר' יפעת עבדי-קורק

ביולוגיה מולקולרית, אפידמיולוגיה

מומחית באפידמיולוגיה וביולוגיה מולקולארית, שימשה כיועצת ועדת סל התרופות בנושא טכנולוגיות רפואיות וכחוקרת בכירה במרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות רפואיות במכון גרטנר, מנהלת המחקר והאקדמיה של רשת מרכזים רפואיים.

דר' יפעת עבדי-קורק
bottom of page