top of page

הערכת מצב מח"צ

בעקבות התנהלות הממשלה בימים האחרונים, והמסרים שהיא מתחילה להעביר לציבור, מפרסמת מחצ את הערכת המצב שלה ואת המלצותיה לראש הממשלה לשבוע המתחיל ב-11 בדצמבר, 2022

 

בימים האחרונים התחילה תכונה, מוכרת וידועה לרעה, סביב סוגיית הקורונה. רה"מ היוצא, יאיר לפיד, כינס דיון חירום. משרד הבריאות פרסם בטוויטר כי הוא ממליץ לעטות מסכות בחללים סגורים. יחד עם הזמירות הישנות, חוזרות גם ההפחדות והשימוש המניפולטיבי בנתונים. 97% מהציבור אינו מחוסן כנגד קורונה, מזדעק הממונה וכמובן מתכוון לחיסון המלאכותי, שידוע שההגנה באמצעותו היא זמנית וברת חלוף, ושוכח לציין שמרבית הציבור מחוסן על ידי חיסון טבעי בעקבות הדבקה, ובכל מקרה הואריינטים הדומיננטים גורמים למחלה קלה אם בכלל. על הסיכונים הפוטנציאליים, הטמונים בחיסון, אף אחד לא מדבר.


בעקבות הפרסומים הללו, מפרסמת מח"צ הערכת מצב והמלצות לראש הממשלה והציבור:

מגיפת הקורונה חלפה

הנגיף הפך אנדמי ואינו שונה בחומרתו מנגיפים אחרים ומוכרים במערכת הנשימה.


הגיע זמן שגרה מלאה

ניתן וצריך לחזור לשגרה מלאה. אין צורך להשתמש באמצעים חסרי תועלת כמו מסכות, בידודים או אמצעים לקטיעת שרשראות הדבקה. יש לסגור לאלתר את תכנית מגן אבות ואת מפקדת אלון. בנוסף, הגיע הזמן לבטל את התפקיד המיותר של פרויקטור הקורונה. הדרישה הגורפת לעטות מסכות במוסדות הבריאות, אינה מבוססת על מדע ויש לבטל אותה לאלתר.


הגיע זמן שיקום

שלוש שנים חלפו מאז הקוביד פרץ לחיינו, אך מאז לא בוצעו ההשקעות הנדרשות לחיזוק מערכת הבריאות: הגדלת מספר המיטות, הגדלת מצבת כח האדם, הקמת מערכי אשפוז ביתי והענקת תמיכה מתמשכת וסדירה לעובדים והעובדות הרפואיים, על מנת להקל על שחיקתם.


הגיע זמן הסברה מרגיעה

מח"צ מבקשת מגורמי הבריאות והממשל להפסיק להשתמש בלשון של הפחדה ולהפסיק להלך אימים על הציבור. גישה זו רק מובילה לעומס מיותר על הצוותים הרפואיים, שאת כוחותיהם יש לשמור לאיומים אחרים. יש לומר לציבור בלשון ברורה ובלתי משתמעת לשני פנים: מי שחולה, נשאר בבית. לרוב, מחלה ויראלית חולפת מעצמה ואינה דורשת טיפול מיוחד. גם הבדיקות הביתיות מיותרות, אלא אם כן חשים בהחמרה.


הגיע זמן מדע

בטיחות ויעילות החיסון לקורונה אינם ברורים כלל וכלל. על כך יש הסכמה מדעית בין לאומית רחבה. הגיע הזמן שהממשלה תערוך בדיקה ובירור יסודיים של התועלת בחיסון לעומת הנזק, שהוא עלול לגרום. הגיע הזמן שהממשלה תחקור לעומק את תופעות הלוואי של החיסון, לטובת בריאות הציבור כולו.


מחצ תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ולעדכן את המלצותיה.


אתם מוזמנים לעקוב אחרינו:תגובה 1

1 commentaire


galitnr
09 déc. 2022

תודה רבה. חיזקו ואימצו.

J'aime
bottom of page