top of page

זה לא היה מדע!

עם פרוץ התבהלה מהנגיף, לא ידעו בעולם מה לעשות. אבל פוליטיקאים חייבים לעשות משהו - אז חיקו את סין עם סגרים וצעדים דרקוניים. שום שיקול מלבד הקורונה לא נלקח בחשבון. ללא מחשבה על הילדים, על המובטלים, על החירויות, על שרשראות האספקה, על הכלכלה. ראיית מנהרה צרה קלאסית. תגובת עדר טיפוסית. כך מסביר ד"ר ג'ורדן פיטרסון, מהבולטים בפסיכולוגים הקליניים בעולם, הוגה דעות, בעל למעלה מ-100 מאמרים ושני רבי מכר.

לצפייה:


bottom of page