top of page

משרדי בריאות בעולם מודים כעת ש- 4 עד 8 מכל 10 מקרי מוות ״מקורונה״ אובחנו בטעות


בכיר במשרד הבריאות בפינלנד הודה לאחרונה שמספר המתים האמיתי כתוצאה מקורונה מתחילת 2020 הוא 3,953 ולא 6,407 כפי שפורסם. בכ-900 מקרים קורונה כלל לא הופיעה בתעודת הפטירה, ובלמעלה מ-1,500 מקרים המחלה היתה משנית ולא היוותה גורם משמעותי במוות. מספר המתים נופח מההתחלה בלמעלה מ-60%!

לפי הבכיר, כמעט כל האנשים בני 60 ומטה מתו ממחלות רקע ולא מקורונה. גם גיל הפטירה החציוני מקורונה, עמד על 85, יותר מגיל המוות החציוני בפינלנד (82). הקורונה לפי אותו בכיר בעיקר ממיתה את הנוטים למות.


ובישראל? ממכתבו של מנכ"ל משרד הבריאות למחצ בתחילת ינואר 2022 עולה שניפוח מספרי המתים נעשה גם כאן בצורה דומה. אלמלא הניפוח, שיעורי התמותה המדווחים מקורונה, עוד טרם הופעת האומיקרון, היו דומים לשיעורי התמותה משפעת. יתירה מזאת, בשנה האחרונה, עם הופעת האומיקרון החלש, מספר דיווחי המוות מקורונה בארץ, באנגליה ובמקומות נוספים נופח לפי דיווחים רבים בלמעלה מפי 5 ורוב מוחלט של מקרי המוות היו לפיכך עם קורונה ולא עקב קורונה! בכירי משרד הבריאות הלעיטו וממשיכים להלעיט את מקבלי ההחלטות ואת הציבור בנתונים שקריים, מפחידים ומנופחים. האם הם ייתנו את הדין?


מקורות:Comentários


bottom of page