top of page

חגיגת ניגודי העניינים במשרד הבריאות

ד"ר טל ברוש גם מרכז את צוות הטיפול במגפות במשרד הבריאות, גם מקבל כספים מפייזר ומהזרוע השיווקית של מודרנה וגם כותב חוות דעת מומחה שמטרתן לבקר תביעות של נפגעי החיסונים נגד קורונה. מחצ הגישה עתירה לבגצ להפסקת ההתנהלות הבלתי חוקית

 

בסוף ינואר ערך ד"ר טל ברוש הרצאה דיגיטלית בפני רופאי משפחה תחת הכותרת "חיסוני קורונה במה הצלחנו, ממה התאכזבנו, מה הלאה". לפני שהחל לשאת את דבריו הציג שקופית גילוי נאות שממנה מסתבר:

1. זרוע השיוווק של מודרנה בישראל, מדיסון פרמה, העניקה חסות להרצאה של ד"ר ברוש.

2. חברת התרופוות פייזר העניקה לד"ר ברוש דמי יעוץ ו/או מענקים.

3. חברת התרופות אסטרה זנקה העניקה לד"ר ברוש דמי יעוץ ו/או מענקים.

4. חברת התרופות MSD העניקה לד"ר ברוש דמי יעוץ ו/או מענקים.

5. חברת התרופות רקיט-בנקיזר העניקה לד"ר ברוש דמי יעוץ ו/או מענקים.


לכאורה, אפשר היה להתרשם מהגילוי הנאות של ד"ר ברוש, אלמלא הוא גם משמש כמרכז הצוות לטיפול במגפות של משרד הבריאות וגם חבר בתת הוועדה המייעצת לטיפול תרופתי. כלומר, שני גופים שתפקידם היה להחליט האם וכמה מנות חיסון לרכוש מפייזר או מודרנה, אותן חברות שהעניקו כספים לד"ר ברוש.

האבסורד לא נעצר כאן. ד"ר ברוש היה חבר גם בוועדה שתפקידה היה לבדוק את יעילות החיסונים של חברות התרופות שמהן הוא קיבל כסף. באוקטובר האחרון טען משרד הבריאות כי הוועדה הזו פורקה וסמכויותיה עברו אל צוות הטיפול במגפות, בו חבר כמובן ד"ר טל ברוש.

האמירה הזאת של משרד הבריאות נעשתה במסגרת הבגצ שהגישה מחצ, שביקש מביהמ"ש לפרק את ועדת בדיקת היעילות של החיסונים. משרד הבריאות נשבע בכל היקר לו כי הוא מיד מסדיר את ניגודי העניינים, פשוט עד עכשיו הוא היה עסוק בגלל מצב החירום. במשרד כל כך התאהבו במצב החירום, שהם שכחו שהוא בוטל יותר מחצי שנה לכן, בפברואר 2022.


בגצ גילוי ניגוד עניינים
.pdf
הורידו את PDF • 120KB

כשמועצת מחצ נתקלה בהרצאה של ד"ר ברוש, היא פנתה אל המנכ"ל ואל היועצת המשפטית של משרד הבריאות כדי שישעו אותו לאלתר ויכבדו את ההתחייבויות שנתנו לבגצ סוף סוף. בין לבין, התברר כי ד"ר ברוש לא מסתפק בניגוד עניינים אחד. בדיוק באותו יום שבו נשא את ההרצאה, הגיש ד"ר ברוש חוות דעת מומחה, שמטרתה לבקר תביעת ביטוח של נפגעת חיסון נגד קורונה. נזכיר רק, כי חברת הביטוח הרלוונטית היא ענבל ביטוח, חברה ממשלתית, הכפופה למשרד האוצר.

בעקבות הגילוי החדש, הגישה מחצ לחשב הכללי של משרד האוצר ולנציב שירות המדינה בקשה להפסיק מיידית את שירותיו של ד"ר ברוש, אשר ביד אחת מקבל כסף מפייזר ומהזרוע השיווקית של מודרנה, וביד השנייה כותב חוות דעת מומחה שמטרתן להיטיב עמן.

בנוסף, הגשנו עתירה לבגצ כדי שיורה למשרד הבריאות להתנהל לפי הכללים שהוא קבע לעצמו ולהפסיק להפר את ההנחיות של היועצת המשפטית לממשלה בדבר ניגודי עניינים. ברור לכל, כי ד"ר ברוש איננו יכול גם לקבל כסף מחברות תרופות, גם לשבת בצמתי הכרעה במשרד הבריאות וגם לכתוב חוות דעת מומחה בכל מה שקשור לחיסונים נגד קורונה. אך טבעי, שמומחה שאישר רכישת חיסונים, ירצה להגן על עמדתו ולהוכיח כי היתה ראויה. בוודאי ובוודאי כשהוא קיבל כספים בדיוק מאותן חברות תרופות.


כתב עתירה מלא
.pdf
הורידו את PDF • 18.18MB

בגצ הורה למשרד הבריאות להשיב לעתירה עד סוף חודש מאי והחליט לא להעניק צו ביניים שיורה על השעייתו המיידית של ד"ר ברוש מתפקידיו במשרד הבריאות.

אם אתם מכירים נפגע או נפגעת חיסוני קורונה, שהגיש תביעה לפיצוי, תמליצו להם לבדוק היטב מי מגיש חוות דעת מומחה מטעם חברת הביטוח ענבל ולעדכן אותנו, כדי שנוכל לבדוק האם הוא נגוע בניגוד עניינים שעשוי להביא לפסילת חוות הדעת: moatsa@pecc.org.il


לתמיכה במאבק מחצ להחזרת המנהל התקין למשרד הבריאות: http://bit.ly/3KBTnlk

Comments


bottom of page