top of page

משרד הבריאות: ציות לחוק הוא עניין פורמלי

בתגובה שהגיש לעתירה של מחצ, טוען משרד הבריאות כי חוקי מדינת ישראל הם עניין פורמלי, שכל אחד יכול להחליט האם לציית להם. בנוסף, לעובדי ותלמידי מקצועות הרפואה אין זכות לדעת מה הם תנאי ההעסקה שלהם

 

בסוף חודש פברואר האחרון, הגישה מחצ עתירה לבג"ץ כדי שיורה על ביטול חוזר המנכ"ל, שחייב עובדי ותלמידי הרפואה להתחסן נגד קורונה. החוזר פורסם בחודש נובמבר 2022 ועד היום לא בוטל לפי הוראות החוק.


הטיעונים העיקריים של מחצ היו:

1. חובת החיסון לא רציונאלית, כיוון שהחיסון אינו מונע הדבקה והידבקות.

2. החיסון נגד קורונה איננו יעיל או בטוח, לאור תופעות הלוואי הרבות הכרוכות בנטילתו.

3. למשרד הבריאות אין סמכות להטיל חובת חיסון בזמן שגרה וספק אם יש לו בזמן מצב חירום בריאותי.

4. הגורם המוסמך להטיל חובת חיסון הוא שירות נציבות המדינה, אבל רק אחרי שהיא התייעצה עם איגודי העובדים של תלמידי ועובדי מקצועות הרפואה. כל זה לא נעשה כשהוטלה חובת החיסון.


לקריאת העתירה המלאה:


בגצ 1619 מחצ נ משרד הבריאות
.pdf
הורידו את PDF • 47.15MB

אחרי שלושה חודשים ושתי דחיות, הגיש משרד הבריאות את תשובתו, תוך שהוא נמנע מעיסוק בשאלה האם בכלל יש לו סמכות להטיל חובת חיסון על העובדים והתלמידים וגם להעניש את מי שלא יעמוד בהן.

את רוב מאמציו הקדיש משרד הבריאות בניסיון לחסל את העתירה עוד בטרם נידונה. לשם כך, ניסה להסתיר מבג"צ כי מחצ פנתה אליו כבר בחודש אוגוסט 2022 כדי שיבטל את חובת החיסון, טען כי למחצ אין זכות עמידה ולא טרח להתייחס לסוגיות המדעיות החשובות הנובעות מהעתירה.

ומה עם חוזר המנכ"ל, שפורסם בניגוד לחוק ושמעניש את מי שלא התחסן? התשובה של משרד הבריאות היא שמדובר בעניין פורמלי. כלומר, משרד הבריאות יכול להחליט איזה חוקים הוא מקיים ומאיזה חוקים הוא מתעלם.


לקריאת התגובה המקדמית של משרד הבריאות:


תגובת הפרקליטות לבגץ 1619-23
.pdf
הורידו את PDF • 1.51MB

מחצ כמובן השיבה לדברים, הראתה לבג"צ כי משרד הבריאות מנסה לפזר מסכי עשן, שיערפלו את העובדה הפשוטה כי חוזר המנכ"ל נכתב בניגוד לחוק ועוד לא בוטל בהתאם לחוק. עמדה כזאת היא בלתי מתקבלת על הדעת ומטרתה לנרמל את דרך העבודה הלא חוקית של משרד הבריאות.


לקריאת תשובת מחצ:


תשובה לתגובה-מקדמית בבגצ 1619-23
.pdf
הורידו את PDF • 1.01MB

כעת אנו ממתינים להכרעת בג"צ האם יש להמשיך ולדון בעתירה.

כמובן, שנמשיך לעדכן ברשתות החברתיות.


כדי שנוכל למצות את המאבקים המשפטיים עד תום, תרמו: http://bit.ly/3KBTnlkComments


bottom of page