top of page

מחצ למשרד הבריאות: בטלו את חובת החיסון על עובדי ותלמידי מקצועות הרפואה

חוזר המנכ"ל החדש מתנה המשך לימודים והכשרה מקצועית בנטילת שלוש מנות חיסון. מחצ הגישה מכתב התנגדות למשרד הבריאות כצעד ראשון במאבקה המשפטי לבטל את כפיית החיסון

 

המאבק של מחצ בכפיית החיסון נגד קורונה על עובדי ותלמידי מקצועות הרפואה עלה שלב. ביום ראשון (22 בינואר) שלחה מחצ מכתב אל מנכ"ל משרד הבריאות, במסגרתו היא מבקשת לבטל את חובת החיסון נגד קורונה. כזכור, משרד הבריאות הוסיף את החיסון נגד קורונה לרשימת חיסוני החובה של עובדי ותלמידי מקצועות הרפואה בפברואר 2021. מחצ ביקשה ממשרד הבריאות לבטל את רוע הגזירה, אך נענתה בשלילה.

בסוף נובמבר 2022 פרסם משרד הבריאות חוזר מנכ"ל מתוקן שהחמיר את חובת החיסון נגד קורונה, ואף ממליץ להפוך אותה לתנאי למעבר משנה א' לשנה ב' לסטודנטים למקצועות הרפואה. בנוסף, מגביל משרד הבריאות את ההכשרה של התלמידים והעובדים הבלתי מחוסנים ומונע מהם להיכנס למחלקות שונות ואף להתמחויות עם מטופלים שלא נמצאים ברמת סיכון גבוהה.


מכתב מחצ למנכל משרד הבריאות 22-01-23
.pdf
הורידו את PDF • 3.47MB

במכתב, המבקש לבטל את חובת החיסון, מפרטת מחצ את הטענות הבאות:

  • החיסון נגד קורונה אינו מונע הידבקות.

  • החיסון נגד קורונה אינו מונע הדבקה.

  • חובת החיסון מפלה בין עובדים חדשים לעובדים ותיקים.

  • חובת החיסון מפלה על רקע גיל, לאור תופעות הלוואי האופיניות לנשים בגיל הפוריות (הפרעות במחזור) וגברים צעירים (דלקת קרום/שריר הלב).

  • חובת החיסון איננה מעודכנת לווריאנטים הדומיננטים.

  • חובת החיסון איננה אתית ועשויה ליצור יותר נזק מאשר תועלת.

  • מדינות רבות בעולם ביטלו את חובת החיסון על צוותים רפואיים.

מחצ מקווה כי משרד הבריאות יכיר בטעותו ויבטל את חובת החיסון על עובדי ותלמידי מקצועות הרפואה וכי לא תיזקק לפעול באפיקים משפטיים על מנת שזה יקרה.

לתמיכה במאבק מחצ לביטול חובת החיסון על תלמידי ועובדי מקצועות הרפואה: עמוד התרומה.

Kommentare


bottom of page