top of page

מסמכי המועצה

חשבון חשוב לבריאות. 

בסירטון הקצר הבא מציג פרופסור פנטון דוגמא תיאורטית של ניסוי שבו עלול חיסון פלסיבו להצטייר כחיסון יעיל במיוחד רק בגלל הטייה מחקרית קטנה (תמימה?) של רישום המתחסנים הטריים כ"לא מחוסנים" למשך שבוע-שבועיים אחרי החיסון. 
נשמע  לכם תיאורטי בלבד? זה בדיוק מה שקרה בניתוחי הנתונים שפורסמו על ידי הרשויות בישראל, באנגליה, בשבדיה וכנראה גם במרבית הארצות בעולם. 

צפו פעם. צפו פעמיים. צפו שלוש פעמים.

שיעור חשבון כה חשוב לבריאותכם טרם ראיתם.

חשבון חשוב לבריאות .jpg
bottom of page